Nazwa

Centrum Kardiologii Inwazyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie

Rok

Projekt koncepcyjny – 2010

Dane

Powierzchnia – 5776 m²

Opis

Projekt wyodrębnionej filii Instytutu Kardiologii Szpitala Diagnostyczno – Zabiegowego

Inwestor: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie, Warszawa

Projekt modernizacji i rozbudowy nowej filii Instytutu Kardiologii. Zaproponowane przez Projektanta rozwiązania opierają się na wytycznych uzyskanych od Inwestora oraz na przeprowadzonych analizach. Niniejszy projekt nie został przypisany do konkretnej lokalizacji lecz jego zadaniem jest pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej działki inwestycyjnej.

Plan funkcjonalny zawiera:

· izba przyjęć,
· oddział jednego dnia,
· diagnostyka oraz ambulatorium,
· oddział łóżkowy – 47 łóżek,
· dział administracyjny,
· oddział zabiegowy hemodynamiki i elektrofizjologii,
· odział intensywnej opieki kardiologicznej,
· laboratorium analityczne,
· sala rehabilitacyjna.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman

 

widok 1