Nazwa

Centrum Medyczne w Mysiadle

Rok

Projekt koncepcyjny – 2012

Wymiary

Powierzchnia – 8 222 m²

Opis

Zagospodarowanie terenu pod usługi zdrowia w Mysiadle, Gmina Lesznowola,
Inwestor: Gmina Lesznowola

Zadanie obejmowało przygotowanie koncepcji urbanistycznej układu budynków ochrony zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przedstawienie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla poszczególnych obiektów:
· Szpitala – 3 282 m²
· Szpitala pediatrycznego – 1 837 m²
· Szpitala rehabilitacyjnego – 1 641 m²
· Zakładu opiekuńczo leczniczego – 1 462 m²

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
mgr inż. arch. Agata Wróblewska

6. kanal