Nazwa

Centrum Onkologiczne Allenort w Warszawie

Rok

Koncepcja – 2011

Wymiary

Powierzchnia – 6 557 m²

Opis

Inwestor: Grupa Allenort, Lekarze Kardiolodzy.

Plan funkcjonalny zawiera:

· przychodnię specjalistyczną,
· diagnostykę CT, USG,
· trzy bunkry akceleratorów z zapleczem technicznym,
· jeden bunkier HDR,
· pomieszczenie terapeutyczne Gamma Knife,
· oddział łóżkowy,
· dwie sale operacyjne,
· OIOM,
· salę wybudzeń,
· administrację

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

Radioterapia Allenort