Nazwa

Dom jednorodzinny w Białej Podlaskiej

Rok

Pozwolenie na budowę – 2010
Zrealizowany – 2011/2012

Dane

Powierzchnia – 375 m²

Opis

Dom jednorodzinny w Białej Podlaskiej
Inwestor prywatny

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Joanna Orłowska

3