Nazwa

Przychodnia Enel-Med w Gdańsku

Rok

Pozwolenie na budowę – 2011
Pozwolenie na użytkowanie – 2011

Wymiary

Powierzchnia – 1 185 m²

Opis

Enel-Med, Przychodnia w budynku Office Island przy ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku,
Inwestor: Centrum medyczne Enel-Med S.A.

Zakres funkcjonalny:

· przychodnia specjalistyczna wraz z zapleczem administracyjno socjalnym,
· przychodnia dzieci zdrowych,
· przychodnia dzieci chorych,
· zakład diagnostyki obrazowej; CT, RTG, MR, USG,
· diagnostyka nieinwazyjna.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Joanna Kozielska
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski
Sylwia Pskit

7