Nazwa

Enel-Med. Przychodnia w Katowicach

Rok

Projekt koncepcyjny – 2009
Projekt wykonawczy – 2010

Wymiary

Powierzchnia – 1200 m²

Opis

Enel-Med, Przychodnia w budynku Reinhold Center w Katowicach,
Inwestor: Centrum medyczne Enel-Med S.A.

Plan funkcjonalny zawiera:

· przychodnię ogólną
· przychodnia dzieci zdrowych
· przychodnia dzieci chorych
· zakład diagnostyki obrazowej; CT, RTG, MR, USG
· administarcję

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Dariusz Kuljon
mgr inż. arch. Joanna Orłowska
mgr inż. arch. Joanna Wachowicz
Sylwia Pskit

Recepcja