Nazwa

Instytut Kardiologii w Aninie

Rok

Projekt koncepcyjny modernizacji i rozbudowy Instytutu na potrzeby dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia – 2011

Dane

Powierzchnia – 3 600 m²

Opis

Rozbudowa i modernizacja Instytutu Kardiologii w Aninie

Inwestor: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Projekt służył również analizie perspektyw rozwoju i rozbudowy Instytutu w jego obecnej lokalizacji w Aninie koło Warszawy.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Joanna Kozielska

 

widok 1