Nazwa

Instytut Rehabilitacyjny w Falentach

Rok

Projekt Koncepcyjny – czerwiec 2015
Projekt Budowlany – wrzesień 2015
Rozpoczęcie budowy – październik 2015

Dane

Powierzchnia zabudowy – 2 500 m²
Powierzchnia użytkowa – 5 350 m²

Opis

Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego na Instytut Rehabilitacyjny w Falentach. Działalność naukowa oparta na pracy z pacjentem obejmować będzie zagadnienia związane z geriatrią oraz pomocą rehabilitacyjną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Prace wdrożeniowe z zakresu innowacyjnych mebli dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą częścią projektu wnętrz. Projekt przewiduje podział budynku na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z oddziałem rehabilitacyjnym, oraz część edukacyjną przeznaczoną dla kadry naukowej z możliwością organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń oraz warsztatów.

Zespół Autorski

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Magdalena Grzywna
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
Sylwia Pskit

ZOL Falenty 1