Nazwa

Instytut Reumatologii w Warszawie

Rok

Projekt koncepcyjny – 2012

Wymiary

Powierzchnia – 29 096 m²
Część modernizowana – 21 012 m²
Część nowo projektowana – 8 084 m²

Opis

Rozbudowa i modernizacja Instytutu Reumatologii przy ul. Spartańskiej w Warszawie
Inwestor: Instytut Reumatologii, ul. Spartańska 1, Warszawa

Plan funkcjonalny zawiera:

· ambulatorium,
· klinikę reumatologii,
· oddział dzienny usprawniania narządów ruchu,
· klinikę reumoortopedii
· blok operacyjny,
· OIT,
· instytut kardiologii, pracownię hemodynamiki, klinikę kardiochirurgii, zakład EEG, pracownię echografii,
· klinikę spondylo-neurochirurgii,
· klinikę chorób tkanki łącznej,
· centralną sterylizatornię,
· pracownię badań endoskopowych,
· dział administracyjny,
· dział dydaktyczno-naukowy,
· redakcja kwartalnika “Reumatologia”,
· zakład radiologii,
· zakład biochemii,
· zakład mikrobiologii i serologii,
· zakład diagnostyki laboratoryjnej,
· terenowy oddział krwiodawstwa.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
inż. arch. Julia Popiołek

 

 

widok 1