Nazwa

Modułowy komisariat policji

Rok

Projekt konkursowy – 2013

Wymiary

Powierzchnia – 3 500 m²

Opis

Projekt konkursowy.

Budynek pod względem funkcjonalnym podzielony jest na trzy strefy: ogólnodostępną, ograniczonego dostępu oraz zamkniętą. Pierwszym założeniem było rozdzielenie wejść do tych stref na trzy strony budynku w taki sposób, by drogi konkretnych użytkowników nie krzyżowały się ze sobą. Drugim ważnym założeniem, było uzyskanie maksymalnej elastyczności projektu budynku modelowego. Przyjęte rozwiązania pozwalają na wpisanie go w niemal każde otoczenie. Ze względu na to, iż program komisariatów i komend zależy od miejscowych warunkowań oraz lokalnych potrzeb, istotną cechą budynku modelowego jest jego MODUŁOWA BUDOWA. Klatki schodowe oraz komunikacja pozioma zostały zaprojektowane na zasadzie OPEN ENDED. Pozwala to na rozbudowywanie wariantu podstawowego o kolejne moduły i grupy pomieszczeń.

W zależności od kształtu działki budowlanej oraz jej ustawienia do ulicy dojazdowej mamy możliwość rozbudowywanie obiektu wzdłuż działki lub w jej głąb. W przypadku działki nieregularnej łatwo możemy dostosować przebieg elewacji na „przegubach” pomiędzy poszczególnymi modułami.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Agata Wróblewska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
mgr sztuki Magdalena Wojtycha

Modułowy komisariat policji