Nazwa

Kompleks zabudowy szkolnej w Tanzanii

Rok

Projekt Koncepcyjny – 2013

Dane

Opis

Na zlecenie Prezydenta Tanzanii przygotowaliśmy studium wielofunkcyjnego, uniwersalnego kompleksu zabudowy szkolnej o konstrukcji modułowej. W jego skład wchodzi szkoła wraz z zabudową mieszkaniową przeznaczoną dla nauczycieli i uczniów oraz teren rekreacji i sportu. Charakterystycznym elementem opracowania jest prosta i łatwa technologia wznoszenia, umożliwiająca realizację w ramach lokalnej siły roboczej. Studium uwzględnia dostosowanie całości do lokalnych warunków klimatycznych poprzez odpowiednie przewietrzanie, ochronę przez nasłonecznieniem oraz zastosowanie instalacji wykorzystującej wody opadowe.

 

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski,
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr inż. arch. Piotr Gastman
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

schematy2