Nazwa

New Concept of Mobile Medical System

Rok

koncepcja – 2014

Opis

Projekt Szpitala Mobilnego (Mobile Hospital – MH) to część większego projektu systemu opieki medycznej dla państw, gdzie służba zdrowia funkcjonuje jedynie na podstawowym poziomie lub gdzie nie ma jej wcale. Na system składa się centralne Miasto Medyczne (Medical City – MC), powiązane z ośrodkiem badań i szkolenia lekarzy. Terenowymi jednostkami medycznymi są niewielkie Placówki Medyczne (Medical Outpost – MO) – samowystarczalne, zasilane energią słoneczną lokalne centra pierwszej pomocy, wstępnej diagnostyki i dystrybucji leków. Każda placówka wyposażona jest w źródło wody, energię elektryczną, mieszkanie dla lekarza i łączność internetową, co pozwala na konsultacje medyczne z jednostką centralną MC i jednostką mobilną MH. Nowoczesny szpital zbudowany z kontenerów i namiotów, przemieszcza się na ciężarówkach pomiędzy jednostkami terenowymi MO niosąc specjalistyczną pomoc wstępnie zdiagnozowanym pacjentom. System zapewnia wysoki standard ochrony zdrowia funkcjonując w rozległym i trudno dostępnym terenie. Przyjęte rozwiązania dedykowane są krajom afrykańskim.

Przedstawiliśmy dwa elementy systemu – jednostkę terenową Medical Outpost oraz jednostkę mobilną Mobile Hospital. Priorytetem w projektowaniu MO była możliwość samodzielnego wzniesienia pawilonów przez mieszkańców danego terenu. Stąd prosta forma, możliwa do realizacji z lokalnych materiałów budowlanych. Ważnym elementem założenia jest studnia oraz rezerwa terenu, pozwalająca na dalszy rozwój placówki.

Szpital Mobilny (Mobile Hospital) to pełnowartościowy szpital, na który składa się rozbudowana część diagnostyczna, ambulatorium, oddziały łóżkowe oraz dwie sale operacyjne. Razem z zapleczem dla personelu i zapleczem technicznym może ruszyć w drogę na na 27 tirach i dwóch autobusach.

Zespół autorski

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch Katarzyna Omieciuch
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

Afryka 4