Nazwa

Ośrodek Zdrowia z Kliniką Leczenia Jednego Dnia w Warszawie

Rok

Pozwolenie na budowę – 2012
Aktualnie w budowie

Wymiary

Powierzchnia – 572 m²

Opis

Ośrodek zdrowia z kliniką leczenia jednego dnia / ul. Zgrupowania Żmija 12 (Bielany) – Warszawa
Inwestor: Podmiot Leczniczy „Starówka” Sp. z o.o.

Plan funkcjonalny zawiera:

· przychodnię specjalistyczną – (8 gabinetów),
· oddział chirurgii jednego dnia,
· gabinet zabiegowy badań endoskopowych,
· salę operacyjną,
· salę wybudzeń,
· salę pobytu dziennego,
· izolatkę.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski
inż. Anna Karaś

 

w2