Nazwa

Przychodnia Enel-Med w budynku Alto Wilanów w Warszawie

rok

2016

dane

powierzchnia użytkowa – 1050 

opis

Przychodnia posiada poradnię dziecięcą oraz specjalistyczną poradnię dla dorosłych z zapleczem diagnostycznym. Centralnie zlokalizowana recepcja posiada trzy stanowiska rejestracji skąd kieruje pacjentów do poszczególnych poradni. Dodatkowe okienko służy wydawaniu wyników badań. Zaprojektowano specjalne gabinety konsultacyjne i zabiegowe dla specjalności: chirurgiczno-ortopedycznej, okulistycznej, laryngologicznej, ginekologicznej oraz kompleks punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych z boksem EKG i kabiną audiometryczną. Wydzielona poradnia stomatologiczna składa się z 4 gabinetów oraz niewielkiej poczekalni i zaplecza technicznego.

Uzupełnieniem zespołu gabinetów specjalistycznych i stomatologicznych są pracownie diagnostyki obrazowej – gabinety badań USG oraz pracownia RTG wraz ze sterownią.

Osobną część stanowią pomieszczenia administracyjne – pokoje biurowe, socjalne, zespół szatniowy oraz podręczna sterylizatornia.

zespół autorski

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Magdalena Mitas
mgr inż. arch. Ewa Kowalczyk
inż. arch. Katarzyna Rutkowska

POCZEKALNIA DZIECI- 8 widok A