Nazwa

Przychodnia Enel-Med w budynku Mokotów Plaza w Warszawie

rok

2015

dane

powierzchnia użytkowa – 660 m²

opis

Specjalistyczna przychodnia Enel-Med zlokalizowana na parterze budynku Mokotów Plaza przy ul. Postępu w Warszawie. Ze wspólnej rejestracji pacjenci mają dostęp do poradni specjalistycznej z zapleczem diagnostycznym, poradni stomatologicznej (dwa gabinety) oraz pracowni endoskopii. W ramach poradni specjalistycznej przewidziano gabinety następujących specjalności: chirurgiczno-ortopedyczną z gabinetem zabiegowym, okulistyczną, dermatologiczną, laryngologiczną, endokrynologiczną, neurologiczną, ginekologiczną, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, kardiologiczną oraz punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnym z wydzielonym boksem EKG i kabiną audiometryczną.

Uzupełnieniem programu przychodni są pracownie diagnostyki obrazowej – gabinety badań USG oraz RTG wraz ze sterownią.

zespół autorski

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
inż. arch. Weronika Radziwonka-Cudna
inż. arch. Katarzyna Rutkowska

SAMSUNG CAMERA PICTURES