Nazwa

Siedziba firmy „Konsbud”

Rok

Projekt koncepcyjny i wykonawczy – 2011

Wymiary

Powierzchnia – 31 m²

Opis

Projekt biura firmy „Kosbud” na ul. Sarmackiej w Warszawie
Inwestor prywatny

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr sztuki Magdalena Wojtycha
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

widok 1