Nazwa

Szpital Sióstr Elżbietanek w Warszawie

Etap 1

Projekt konkursowy – 2009

Projekt rozbudowy i modernizacji szpitala  Sióstr Elżbietanek zakładający stworzenie nowoczesnego atrium łączącego modernizowaną część istniejącą z nowym budynkiem zawierającym blok operacyjny, ambulatorium, POP i część diagnostyczną.

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski,
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska,

Etap 1

Projekt koncepcyjny, analiza możliwości rozwojowych Szpitala – 2011

Opis

Inwestor: Grupa Allenort

Zakres funkcjonalny:

· Izba przyjęć ogólna,
· Izba przyjęć dzieci,
· Zakład diagnostyki z częścią diagnostyczno-zabiegową,
· Zakład endoskopii i gastroskopii,
· Oddział kardiologii Inwazyjnej; hemodynamika, elektrofizjologia,
· Oddział łóżkowy – kardiochirurgia dorosłych – 23 łóżka,
· Oddział łóżkowy – kardiochirurgia dzieci – 25 łóżek,
· Intensywna Opieka Kardiologiczna,
· POP,
· Oddział – 22 łóżek,
· Oddział – 26 łóżek,
· Administracja,
· Blok operacyjny – 4 sale,
· Oddział neurochirurgii – 22 łóżka,
· Chirurgia naczyniowa – 19 łóżek.

Zespół projektowy:

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch.  Katarzyna Omieciuch

widok 1