Nazwa

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka

Rok

Projekt koncepcyjny/masterplan – 2005

Wymiary

Powierzchnia – 10000 m²/25000 m²

Opis

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka
Rozbudowa i modernizacja Szpitala.

Projekt modernizacji i rozbudowy Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Projekt zawierał kompletną analizę funkcjonalną szpitala wraz z programem optymalizacji funkcjonowania i dostosowania szpitala do obowiązujących przepisów. Projekt zakładał rozbudowę szpitala o nową część zawierającą izbę przyjęć, blok operacyjny i nowoczesne oddziały zabiegowe.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski

s-03