Nazwa

Szpital Kolejowy w Pruszkowie

Rok

Projekt koncepcyjny – 2010

Dane

Powierzchnia Szpitala – 17 190 m²
Budynek modernizowany – 7 286 m²
Budynek nowo projektowany – 9 904 m²

Opis

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Kolejowego im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
Inwestor: Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ

Całościowa analiza i koncepcja modernizacji i rozbudowy szpitala Kolejowego w Pruszkowie. Szpital o doskonałych referencjach będzie rozbudowany o część zawierającą nowoczesną technikę medyczną. Projekt zakłada znaczne wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.

Plan funkcjonalny zawiera:

· Izbę przyjęć,
· SOR,
· Ambulatorium,
· OIT, OIOM,
· Stację dializ,
· Zakład diagnostyki; USG, RTG, CT, MR, Echo serca,
· Zakład endoskopii,
· Laboratoria,
· Oddziały łóżkowe,
· Blok operacyjny – 4 sale operacyjne,
· POP,
· administrację z częścią konferencyjną,
· Atrium,
· Aptekę,
· Centralną sterylizatornię,
· Promorte.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Joanna Wachowicz
mgr inż. arch. Joanna Kozielska

widok 2