Nazwa

Szpital na Niekłańskiej

Opis

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie
Inwestor: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. J. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
EDAN projekt

s-03