Nazwa

Szpital Ortopedyczny w Osiecku

Rok

Projekt koncepcyjny – 2012

Dane

Powierzchnia Szpitala – 3 600 m²
Ośrodek Opieki Leczniczej – 1 000 m²

Opis

Inwestor prywatny

Plan funkcjonalny zawiera:

· Izbę przyjęć,
· Przychodnia diagnostyczna; CT, RTG, USG,
· Oddział łóżkowy 39 łóżek,
· Blok operacyjny,
· POP, 5 łóżek,
· administrację.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Agata Wróblewska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch

widok 1