Nazwa

Szpital „Solec” w Warszawie

Rok

Projekt koncepcyjny – 2012

Wymiary

Powierzchnia – 2 700 m²

Opis

Modernizacja i rozbudowa Szpitala na Solcu w Warszawie
Inwestor: Szpital „Solec” Sp. z o.o.

Plan funkcjonalny zawiera:

· ambulatorium,
· SOR,
· zakład diagnostyki obrazowej i nieinwazyjnej CT, RTG,USG, Endoskopia, próby wysiłkowe, Echo, Holter,
· 4 oddziały łóżkowe – 140 łóżek
· blok operacyjny – 4 sale operacyjne,
· POP,
· laboratorium,
· aptekę,
· niezbędne zaplecze techniczno i technologiczno-sanitarne.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Dariusz Kuljon
mgr inż. arch. Anna Cierpisz
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

 

 

widok 2