Nazwa

Szpital w Łańcucie

 

Rok

Projekt koncepcyjny – 2014

Wymiary

Powierzchnia: 4 520m²

Opis

Głównym celem opracowania była przebudowa i rozbudowa szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Głównym założeniem, przyjętym dla prezentowanej koncepcji, jest stworzenie optymalnego pod względem funkcjonalnym, kosztowym i eksploatacyjnym obiektu szpitalnego spełniającego wymogi stawiane przez przepisy Ministra Zdrowia. Układ funkcjonalny oparty jest na sąsiedztwie i wspomaganiu oddziałów o pokrewnych funkcjach oraz optymalizacji komunikacji. Skrócone zostały drogi personelu i pacjentów. Oddziały nie są przechodnie. Budynek przecina arteria komunikacyjna „autostrada szpitalna” biegnąca od głównego wejścia w istniejącym budynku szpitalnym do „otwartego końca” w miejscu planowanego pawilonu oddziału zakaźnego.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

Archimed