Nazwa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Majdanie

Rok

Pozwolenie na budowę – 2013

Otwarcie – 2014

Dane

Powierzchnia – 3 600 m²

Opis

Inwestor prywatny

Plan funkcjonalny zawiera:

· oddziały łóżkowe – 150 łóżek,
· część rehabilitacyjną; sale kinezyterapii i fizykoterapii,
· część pobytu dziennego z salą wielofunkcyjną, jadalnią i zapleczem socjalnym,
· administrację.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Magdalena Mitas
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
Sylwia Pskit

 

ZOL Majdan