Nazwa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Miracle Medic w Warszawie

rok

Projekt Koncepcyjny – Grudzień 2014

Projekt Budowlany – Luty 2015

Projekt Wykonawczy, projekt wnętrz i realizacja – 2015

dane liczbowe

powierzchnia użytkowa: ok. 4 000 m²

liczba kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna

150 łóżek

opis

Na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego przebudowano istniejący budynek, zwiększając dwukrotnie jego powierzchnię użytkową. Do dyspozycji 150 mieszkańców zaprojektowano pokoje i apartamenty w różnych standardach oraz integracyjne przestrzenie wspólne m.in. salę pobytu dziennego na każdej kondygnacji. Budynek wyposażono w kuchnię, rozległe zaplecze rehabilitacyjne i piony komunikacyjne w każdym skrzydle. Oferta zajęć terapeutycznych obejmuje aktywność ruchową a także indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające i podtrzymujące aktywność umysłową. Razem z otaczającym ogrodem budynek stwarza doskonałe warunki dla obu aspektów rehabilitacji osób starszych. Architektura i projekt wnętrz zostały podporządkowane idei stworzenia miejsca o indywidualnym charakterze, które stanie się prawdziwym domem dla mieszkańców.

zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
Sylwia Pskit

ZOL Bialo 08