Nazwa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wildze

Rok

Koncepcja – 2012

Wymiary

Powierzchnia – 3 500 m²

Opis

Inwestor prywatny

Plan funkcjonalny zawiera:

· oddziały łóżkowe – 150 łóżek,
· część rehabilitacyjną; sale kinezyterapii i fizykoterapii,
· część pobytu dziennego z salą wielofunkcyjną, jadalnią i zapleczem socjalnym,
· administrację,
· kuchnię.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski

ZOL Wilga