O firmie

ARCHIMED jest spółką kontynuującą tradycje FIRMY ARCHITEKTONICZNEJ Michała Grzymały-Kazłowskiego założonej w 2004 roku, której główną specjalnością było projektowanie szpitali. Prezes ARCHIMED dr inż.arch Michał Grzymała Kazłowski ukończył specjalistyczne studia projektowania szpitali w KU Leuven w Belgii, uzyskał jedyny w Polsce tytuł Master of Engineering in Hospital Designing. Specjalistyczne studia były połączone z pracą zawodową i unikalną okazją do praktycznego poznania zasad jakim podlega projektowanie szpitali, projektowanie przychodni i inne projekty medyczne. Studia te, miały cechy warsztatów i dawały kontakt z ekspertami Unii Europejskiej ze wszystkich dziedzin związanych z ochroną zdrowia. Tworząc projekt szpitala czy projekt przychodni, kierujemy się nie tylko polskimi przepisami ale interdyscyplinarną wiedzą z zakresu planowania usług medycznych. Posiadamy wiedzę z zakresu technologii medycznej i optymalizacji funkcjonalnej i ekonomicznej jaką powinny cechować się projekty medyczne.

Architektura

Medycyna

Zespół pracowni ARCHIMED, w trakcie ostatnich lat intensywnej pracy wyspecjalizował się i wykonuje głównie projekty szpitali, projekty przychodni, projekty Zakładów Opiekuńczo Leczniczych i i budynków ochrony zdrowia w których ważną rolę odgrywa technologia medyczna i programowanie funkcji medycznej. Naszą domeną stały się projekty o wysokiej komplikacji technologicznej takie jak; projekt szpitala o różnym profilu specjalizacji, zespoły laboratoryjne, projekt przychodni , zakłady opiekuńczo-lecznicze, centra rehabilitacyjne, projekt przychodni rehabilitacyjnej, projekt ZOL, uzdrowiska a także budynki użyteczności publicznej; hotele, szkoły, obiekty sportowe.  Projektujemy mieszkania i nietypowe domy. Działamy kompleksowo i gwarantujemy obsługę w pełnym zakresie projektowym i inwestycyjnym począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz, pomagając ocenić rentowność planowanej inwestycji, przez uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych przez proces budowy aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Mamy kompetencje, wiedzę i doświadczenie aby oferować usługę na najwyższym poziomie. Wielu naszych kluczowych klientów od dawna obdarza nas zaufaniem i potwierdza nasze kwalifikacje w referencjach. Projekt szpitala, projekt przychodni czy projekt szkoły przez nas zaprojektowanej jest tak zoptymalizowany projektowo by był jak najtańszy w budowie i eksploatacji. Wiemy, że projektowanie szpitali to bardzo odpowiedzialna praca mająca wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Archimed to nie tylko projektowanie szpitali i projekty medyczne. Mamy w portfolio zrealizowane projekty szkół, projekty mieszkaniowe, projekty domów typowych i nietypowych, projekt dużego luksusowego hotelu i wiele innych. Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, w którego zakres wchodzą  projekty medyczne i ogólnobudowlane. Możemy zoptymalizować projekt szpitala czy projekt przychodni. Nadzorujemy istniejące projekty medyczne i wykonane przez inne pracownie projekt szpitala czy projekt przychodni. Doradzamy przy wyborze działki pod projekty medyczne i projekty innych budynków

Autorska metoda działań

Archimed to nie tylko projektowanie szpitali i projekty medyczne. Mamy w portfolio zrealizowane projekty szkół, projekty mieszkaniowe, projekty domów typowych i nietypowych, projekt dużego luksusowego hotelu i wiele innych. Zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, w którego zakres wchodzą  projekty medyczne i ogólnobudowlane. Możemy zoptymalizować projekt szpitala czy projekt przychodni. Nadzorujemy istniejące projekty medyczne i wykonane przez inne pracownie projekt szpitala czy projekt przychodni. Doradzamy przy wyborze działki pod projekty medyczne i projekty innych budynków,

Etap 1 Analiza Funkcjonalno-prawna

CEL: Określenie zakresu, rozmiaru funkcjonalnego oraz zdefiniowanie standardów jakościowych projektowanej placówki. METODA: Spotkania z Inwestorem podczas, których analizujemy założenia funkcjonalne, cele przedsięwzięcia. Następnie sprawdzamy uwarunkowania lokalizacyjne i prawne – tworzymy mapę ryzyk i pokazujemy sposoby ich ograniczania. Proponujemy harmonogram działań, uzyskiwania decyzji, opinii i pozwoleń, określamy i weryfikujemy budżet. REZULTAT: Odpowiedź na pytanie czy analizowaną inwestycję da się zbudować. Czy np projekt  szpitala, projekt przychodni, projekt ZOL lub fabryki medycznej jest projektem realnym pod kątem prawa miejscowego i warunków technicznych, lokalizacyjnych, sąsiedzkich, konserwatorskich. about-1

Etap 2 Master plan

CEL: Ustalenie szczegółowego programu projektowanego budynku. Zlokalizowanie kubatury na działce oraz określenie układów komunikacji zewnętrznej, wjazdów, wejść i dróg obsługujących placówkę.

METODA: Na bazie wniosków Etapu 1 - “Analiza”, na podstawie konsultacji z Inwestorem oraz wiedzy i doświadczenia zespołu projektowego powstaną uszczegółowione plany funkcjonalne oraz plansza zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Rezultat zostanie przedstawiony Inwestorowi w formie prezentacji w celu przedyskutowania opcji i uzgodnienia finalnego kształtu zmian.
REZULTAT: Opracowanie projektowe “Masterplan” zawierające uszczegółowione rzuty wszystkich kondygnacji oraz wstępny plan zagospodarowania trenu a także ogólny, bryłowy model 3d pokazujący skalę, geometrię i relacje przestrzenne. Opracowanie to, uzgodnione i potwierdzone z Inwestorem stanie się podstawą do stworzenia szczegółowych projektów architektonicznych a później projektów wielobranżowych.
 
schemat 1schemat 2

Etap 3 Projekt koncepcyjny

CEL: Stworzenie szczegółowego, kompleksowego opracowania koncepcyjnego na podstawie którego Inwestor może planować realizację inwestycji, etapować prace, pozyskiwać fundusze, tworzyć kosztorysy.

METODA: Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora “Masterplanu” powstanie dokładny projekt koncepcyjny szpitala lub projekt przychodni zawierający takie opracowania jak technologia medyczna i  program medyczny oraz skonsultowany z rzeczoznawcami Sanepid, BHP i P-poż.
REZULTAT: Projekt koncepcyjny zawiera rozrysowane rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem wszystkich pomieszczeń i ich powierzchni. Dodatkowo prezentowana jest technologia medyczna i pełna trójwymiarowa wizualizacja i animacja obiektu about-3

Etap 4 Projekt budowlany

CEL: Uzyskanie Pozwolenia na budowę

METODA: Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu koncepcyjnego powstaje wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie niezbędne opracowania technologiczne, uzgodnienia i opinie. W ramach tej fazy Inwestor może liczyć na pełne wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
REZULTAT: Uzyskanie Pozwolenia na budowę. about-4

Etap 5 Projekty wykonawcze

CEL: Przygotowanie wielobranżowych projektów wykonawczy, dzięki którym można budować szybko, bez błędów i w zadanym budżecie (na podstawie projektu wykonawczego przygotowuje się dokładne opracowania kosztorysowe).

METODA: W ramach tej fazy powstaje wielobranżowy projekt wykonawczy i  projekty wnętrz, opracowanie to zawiera wszystkie niezbędne wykonawcze projekty, instalacyjne, inżynieryjne, gazów medycznych, detale materiałowo-konstrukcyjne. W projektach szpitali i innych projektach medycznych zawarta jest szczegółowa technologia medyczna. Projekty wykonawcze pozwalają na dokładne kontrolowanie procesu budowy i budżetu.
REZULTAT: Zamknięcie procesu projektowego szybką i efektywną realizacją inwestycji. Wszystkie nasze budynki zostały odebrane i oddane do użytku w terminie i bez zastrzeżeń ze strony PPOŻ, SANEPID,BHP i nadzoru budowlanego.
about-5

Jak modernizujemy szpital

Ważną i potrzebną gałęzią naszej działalności projektowej jest kompleksowe modernizowanie istniejących placówek służby zdrowia. Uzdrawianie Szpitali.
Kluczowym zadaniem jest poprawienie rentowności Instytucji, dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów prawa, aktywizowanie nowoczesnych funkcji medycznych zgodnieze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku.

Ten model projektowania rządzi sie swoimi prawami a my mamy na niego skuteczną metodę!

FAZA I - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Zespół architektów i inżynierów przeprowadzi ocenę stanu istniejącego budynków i terenu należącego do szpitala. Ocenie podlegać będzie zarówno stan techniczny infrastruktury jak i analiza funkcjonalna działającego szpitala. Narzędzia analityczne przez nas opracowane pomogą w czytelny dla inwestora sposób sformułować ocenę punktową istniejących budynków i działów szpitalnych. Wnioski z badań pokażą mocne i słabe strony szpitala, co będzie wskazówką dla dalszych działań projektowych polegających na zachowaniu wartościowych rozwiązań i zlikwidowaniu wad. Kluczowym elementem tej fazy jest odpowiedź na pytanie czy badany szpital ma szansę stać się obiektem nowoczesnym, efektywnym, bezpiecznym i w pełni zgodnym z przepisami i normami.

FAZA II - MASTER PLAN

Konsultacje z zarządem i personelem szpitala a także doświadczenie zespołu projektowego będą podstawą do stworzenia tzw. Master planu, czyli ustalenia programu medycznego modernizowanego obiektu. Materplan jest prezentację graficzną przestrzennego układu funkcjonalnego docelowego programu medycznego szpitala.

FAZA III  - PROJEKT KONCEPCYJNY

Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora master planu powstanie dokładny projekt koncepcyjny zawierający elementy technologii medycznej i wstępną ocenę rzeczoznawców Sanepid, BHP i Ppoż. Projekt koncepcyjny zawiera rozrysowane rzuty wszystkich kondygnacji z pokazaniem wszystkich pomieszczeń i ich powierzchni. Dodatkowo prezentowana jest pełna trójwymiarowa wizualizacja i animacja obiektu. Na podstawie powyższego opracowania dyrekcja szpitala może pozyskiwać fundusze, tworzyć kosztorysy i planować etapowanie prac remontowcy i modernizacyjnych jest to swoista mapa drogowa modernizacji szpitala pozwalająca prowadzić prace etapami, ale zgodnie z docelowym projektem, co pozwala unikać prowizorek.

FAZA IV - PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu koncepcyjnego powstaje wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie niezbędne opracowania technologiczne, uzgodnienia i opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

FAZA V - PROJEKTY WYKONAWCZE

Projekty wykonawcze pozwalają budować szybko i bez błędów. Na ich podstawie powstają dokładne opracowania kosztorysowe. Dodatkowo opracowanie to zawiera projekty wnętrz i wszystkie niezbędne wykonawcze projekty branżowe i technologiczne. Projekty wykonawcze pozwalają na dokładne kontrolowanie procesu budowy i budżetu.

Zespół

 • Architektmgr inż. arch Katarzyna Omieciuch
 • Architektmgr inż. arch. Joanna Papierz
 • Architekt Wnętrzmgr sztuki Magdalena Wojtycha
 • Architektinż. arch. Weronika Radziwonka-Cudna
 • Architektinż. arch. Maciej Wyszogrodzki
 • Architektmgr inż. arch. Magdalena Grzywna
 • Senior Architektmgr inż. arch. Nina Wróblewska
 • Architektmgr inż. arch. Agata Wróblewska
 • Asystent Architektainż. arch. Katarzyna Rutkowska
 • Architektmgr inż. arch. Katarzyna Czupryńska
 • Architektmgr inż. arch. Magdalena Mitas
 • Wiceprezes Archimedmgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
 • Prezes Archimed .dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
 • Kierownik PracowniSylwia Pskit
 • Architektmgr inż. arch. Ewa Kowalczyk
 • Architektmgr inż. arch Aleksandra Mareczka
 • Senior Architektmgr inż arch Piotr Gastman

Klienci

Prezes Zarządu i Główny Projektant dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Management.

signature Waldemar Dąbrowski  Pobierz wszystkie

Współpracowaliśmy z:

Nagrody i wyróżnienia

Publikacje