Nazwa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łodzi

Rok

Koncepcja – 2012

Dane

Powierzchnia – 1 950 m²

Opis

Inwestor prywatny

Plan funkcjonalny zawiera:

· odziały łóżkowe – 57 łóżek,
· część rehabilitacyjną,
· część pobytu dziennego z salą wielofunkcyjną, jadalnią i zapleczem socjalnym,
· administrację.

Zespół Projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Agata Wróblewska
Sylwia Pskit
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

 

widok 1