Nazwa

Centrum Senioralne w Biechowie

rok

projekt koncepcyjny – 2015

dane

Powierzchnia użytkowa wybranych obiektów:

Pałac – 3 590 m²
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – 7 500 m²
Szpital – 1 840 m²
Sala Eventowa – 1 250 m²

opis

Projekt kompleksowej modernizacji i rozbudowy zespołu pałacowego w Biechowie. Koncepcja zakłada przekształcenie pałacu w hotel funkcjonujący przy zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Budynki gospodarcze przekształcone na pokoje dla seniorów zostaną uzupełnione nowym skrzydłem mieszkalnym i przeszkolonym łącznikiem mieszczącym strefy pobytu dziennego. Uzupełnieniem funkcji opiekuńczej będzie nowy budynek szpitala, zaś uzupełnieniem funkcji hotelowej sala eventowa. Założenie spełnia szczegółowe wytyczne konserwatorskie oraz zapisy planu miejscowego chroniącego historyczne otoczenie zabudowań pałacowych.

zespół autorski

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Ewa Kowalczyk
mgr inż. arch. Michał Kozłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

005