Nazwa

Dom prywatny pod Warszawą

Rok

Pozwolenie na budowę  – 2012
Realizacja 2013

Wymiary

Powierzchnia – 120 m²

Opis

Dom jednorodzinny
Inwestor prywatny

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Piotr Gastman
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

1