Nazwa

Dom jednorodzinny w Legionowie

Rok

Pozwolenie na budowę – 2010
Zrealizowany – 2011/2012

Wymiary

Powierzchnia – 470 m²

Opis

Dom jednorodzinny w Legionowie
Inwestor prywatny

Projekt domu dwupokoleniowego na leśnej działce w Legionowie. Założeniem podstawowym było stworzenie komfortowych warunków życia dla dwóch pokoleń.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska

wiz3