Nazwa

Dom jednorodzinny w Purdzie

Rok

Projekt koncepcyjny – 2012

Wymiary

Powierzchnia – 440 m²

Opis

Dom jednorodzinny w Purdzie na Mazurach
Inwestor prywatny

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Hanna Daniłów
inż. arch. Maja Baum
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

4