Nazwa

Dom jednorodzinny w Zalesiu

Rok

Projekt koncepcyjny – 2010

Wymiary

Powierzchnia – 250 m²

Opis

Dom jednorodzinny w Zalesiu
Inwestor prywatny

Projekt rezydencji z gabinetem lekarskim

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Nina Wróblewska
mgr inż. arch. Katarzyna Omieciuch
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski
stud. Anna Karaś

WIZUALIZACJA 1