Nazwa

Siedziba firmy „Med Factory”

Rok

Projekt koncepcyjny i wykonawczy – 2012

Opis

Projekt biura firmy „Med Factory” na ul. Walecznych w Warszawie
Inwestor prywatny

Autor

mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska

widok 1