Nazwa

Siedziba firmy „US Uniwersum”

Rok

Projekt koncepcyjny – 2011

Opis

Siedziba firmy „Uniwersum”
Inwestor prywatny

Projekt biura firmy „Uniwersum” na ul. Walecznych w Warszawie

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr sztuki Krzysztof Ziółkowski

widok 2