Nazwa

WSEiZ w Warszawie

Rok

Pozwolenie na budowę – 2010
Otwarcie – 2013

Wymiary

Powierzchnia – 2 000 m²

Opis

Modernizacja i nadbudowa budynku XIX w. drukarni na cele administracyjno – dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
Inwestor: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Plan funkcjonalny zawiera:

· zespół pomieszczeń administracyjnych,
· dziekanaty wszystkich wydziałów,
· rektorat,
· sale projektowe i wykładowe,
· reprezentacyjne przestrzenie komunikacji, zaprojektowane na potrzeby uczelnianej galerii prac studenckich.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski,
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska,
mgr inż. arch. Dariusz Kuljon,
mgr inż. arch. Piotr Gastman,
mgr inż. arch. Joanna Wachowicz
mgr inż. arch. Agata Wróblewska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki
Sylwia Pskit

wseiz5