Nazwa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu

rok

projekt koncepcyjny 2015

dane

powierzchnia użytkowa: 4 750 m²

opis

Projekt budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Budynek o profilu psychiatrycznym. Oddział całodobowej terapii psychiatrycznej, oddział psychiatryczny dzienny oraz oddział dla pacjentów o podwójnej diagnozie.

zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska

ZOLPoznan