Nazwa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w okolicach Warszawy

Rok

Projekt koncepcyjny – 2014

Wymiary

Powierzchnia – 4 460 m²

Opis

Projekt koncepcyjny medyczno-rehabilitacyjnego domu opieki dla osób dorosłych, polegający na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku.

Projekt polegał na rozbudowie istniejącego budynku dawnej szkoły i zintegrowaniu jego charakteru z nowoprojektowaną częścią, mieszcząca pokoje łóżkowe pacjentów. Wyraźne bryłowe rozgraniczenie pomiędzy obiema częściami stanowi dwukondygnacyjny przeszklony łącznik z wertykalnym, rytmicznym układem drewnianych słupów, mieszczący przestrzeń rekreacji dziennej, rejestrację i poczekalnię. Atrakcyjnie położona działka sąsiadująca z lasem i rozległym sielskim, polnym krajobrazem skłoniła do użycia dużych przeszkleń, tak aby „otwierać” pokoje i części wspólne na okoliczną przyrodę. Drewniana okładzina elewacyjna ociepla wizerunek budynku, tworzy urozmaicone, pozbawione monotoni podziały i oswaja go z zadrzewionym otoczeniem.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Ewa Kowalczyk
mgr inż. arch. Marta Ogryzko

WOLWWa1