Nazwa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Radomsku

Rok

Projekt koncepcyjny – 2014

Opis

Celem niniejszego opracowania było przygotowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zespołu mieszkań dla seniorów oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Całość utworzona zostanie w istniejących, zaadaptowanych do tego celu obiektach – pustostanach po dawnych budynkach mieszkalnych i w budynku usługowym. Atutem lokalizacji jest możliwość bezpośredniego połączenia funkcjonalnego wspomnianego zespołu z istniejącą przychodnią i ośrodkiem rehabilitacji. Całość ma stanowić propozycję komfortowego miejsca pobytu dla osób starszych i osób o obniżonej sprawności, gdzie zapewnia się im możliwość ćwiczeń, rehabilitacji, aktywizacji w warunkach w miarę samodzielnego funkcjonowania i pozbawionego „klinicznego” charakteru opieki.

Zespół projektowy

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski
mgr inż. arch. Aleksandra Ruszkowska
mgr inż. arch. Aleksandra Mareczka
mgr inż. arch. Ewa Kowalczyk
inż. arch. Maciej Wyszogrodzki

Radomsko1